FOOD in ECO NETWORK (FOODNET)
Międzynarodowy Dzień Networkingowy


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Tymienieckiego 22G
15.11.2018 r. (czwartek), 11.30