FOOD in ECO NETWORK (FOODNET)
International Networking Day
1st FoodNet Conference


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Tymienieckiego 22G
15.11.2018 (Thursday), 11.45 - 17.00 CET