FOOD in ECO NETWORK (FOODNET)
Międzynarodowy Dzień Networkingowy

Konferencja jest bezpłatna.
Z uwagi na chęć zapewnienia możliwie najwyższego poziomu merytorycznego oraz starannego doboru uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.