Związek Pracodawców LODZistics
Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej

 
www.lodzistics.pl

ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
tel. +48 (24) 355 77 00, fax +48 (24) 355 77 03

biuro@lodzistics.pl

Marek Skrzyński
Office Director

tel. +48 500 614 406
e-mail: m.skrzynski@asm-poland.com.pl

Remigiusz Mielczarek
FOODNET Manager

tel. +48 601 709 326
e-mail: r.mielczarek@asm-poland.com.pl