FOOD in ECO NETWORK (FOODNET)
Międzynarodowy Dzień Networkingowy


11:15
Rejestracja Uczestników konferencji
11:45
Powitanie Uczestników konferencji
12:00
Szansa na rozwój eksportu łódzkiego - prezentacja FOOD in ECO NETWORK
12:15
Uroczyste podpisanie umowy, inicjującej zawiązanie meta-klastra Food In Eco Network (FoodNet), międzynarodowej platformy współpracy klastrów agro-logistycznych
12:30
Szanse i zagrożenia branży logistycznej w Polsce, dyskusja oraz list otwarty branży logistycznej
13:00
Przerwa kawowa, briefing prasowy
13:20
Europejskie modele współpracy branży logistycznej - modele biznesowe klastrów z Polski, Belgii, Łotwy, Rumunii i Hiszpanii
14:05
Lunch
15:00 - 17:00
Networking, koktajl