Ideą spotkania jest umożliwienie rozmów biznesowych przedstawicieli łódzkich klastrów oraz ich międzynarodowych partnerów z reprezentantami biznesu regionu łódzkiego, instytucji władzy centralnej i samorządowej, ale również wszystkich chętnych, którzy chcieliby nawiązać nowe kontakty biznesowe. Konferencja jest bezpłatna.

Networking

Europejskie modele współpracy

Szanse i zagrożenia

Dyskusja oraz list otwarty branzy logistycznej

Zawiązanie meta-klastra

Międzynarodowa platforma współpracyPatronat honorowy
Organizator główny
Partnerzy
Patroni medialni


This conference was funded by the European Union’s COSME Programme (2014-2020)